BREAKING NEWS
GMT+2 02:02
Phuge
Raj thakre
Vilas lande
Moreshwar
नवनाथ जगताप

पुणे

महाराष्ट्रातील दुध आंदोलनाचा प्रश्न खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत उपस्थित केला

पिंपरी (Pclive7.com):- संसदेच्या पहिल्याच दिवशी शुन्य काळाच्या प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महाराष्ट्रतील दुध आंदोलनाचा प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकारने दुध दरवाढी बाबत लक्ष घालण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र... Read more

राज्य

महाराष्ट्रातील दुध आंदोलनाचा प्रश्न खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत उपस्थित केला

पिंपरी (Pclive7.com):- संसदेच्या पहिल्याच दिवशी शुन्य काळाच्या प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महाराष्ट्रतील दुध आंदोलनाचा प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकारने दुध दरवाढी बाबत लक्ष घालण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र... Read more